Pedagog Logopeda Terapia pedagogiczna Świetlica terapeutyczna

 

 

PSYCHOLOG I  PEDAGOG SZKOLNY

GODZINY PRACY

 

DNI  TYGODNIA

MAGDALENA ŚLEDŹ

DLA KLAS 0-III

GRAŻYNA DOBROWOLSKA

DLA KLAS IV-VI

PONIEDZIAŁEK

8.00 - 13.00

12.00 - 17.00

WTOREK

11.30 - 17.00

9.00 - 14.00

ŚRODA

8.00 - 11.30
(11.45 - 13.35 socjoterapia)

9.00 - 15.00

CZWARTEK

9.00 - 17.00

8.00 - 12.00

PIĄTEK

10.00 - 13.00

8.00 - 13.00

 

 

Drogi Uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne.
 • Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problemy z rówieśnikami, ktoś Ci dokucza.
 • Masz inny problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 

Pamiętaj!

Przyjdź  z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.

Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.

 

Drogi Rodzicu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.
 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.
 • Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Zapraszamy.

Do zadań pedagoga należy (?):

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów:  Wychowawczego Szkoły, Profilaktyki Szkoły,
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

 

PLAN PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

 

 

Galeria zdjęć