GPE Dokumenty Pomoc Rada Rodziców Mundurki 2018/2019 Bezpieczna SP1

 

Rada Rodziców

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, nr 3, poz. 19, z późn. zm.), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Gdańsku, Regulaminu Rady Rodziców.
 

Fundusze zebrane przez Radę są przeznaczane głównie na:

  • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wyjazdów, wyjść klasowych organizowanych przez Szkołę,
  • dofinansowanie konkursów i imprez organizowanych na terenie szkoły,
  • finansowanie lub dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup książek oraz środków dydaktycznych.

 

 

Aktualna składka na fundusz RR wynosi 5zł/m-c (50zł/rok).

Wpłat można dokonywać przez Skarbników poszczególnych klas lub bezpośrednio do Skarbnika RR podczas spotkań Prezydium RR.

 

Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 22 października (poniedziałek) o godz. 18.00, s. 108.

Naszym gościem będzie pani Dyrektor Monika Wojtowicz.
 


 

 

Kontakt: radasp1gdansk@gmail.com
 
 
 

Informacje Rady Rodziców

 

Rada Rodziców informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 będzie kontynuowane ubezpieczenie w firmie Compensa.

Składka ubezpieczeniowa za Wariant I z sumą ubezpieczenia 15.000 pln wynosi 35,00 pln, za Wariant III z sumą ubezpieczenia 35.000 pln wynosi 57,00 pln.

Podpisane oświadczenie o otrzymaniu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, tabeli świadczeń, wyborze wariantu (składki) oraz przyjęcia do wiadomości przetwarzania danych w celach ubezpieczeniowych można przekazywać do sekretariatu najpóźniej do dnia 30.10.2018 r.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć